пї ส่งออกหน้า - Thai wordpress

ส่งออกหน้า

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

คุณสามารถส่งออก (export) ข้อความต้นฉบับและประวัติการแก้ไขของหน้าใดๆ มากกว่าหนึ่งหน้าในคราวเดียว ออกมาในรูปแบบ XML ซึ่งสามารถนำไปใส่เข้าไว้ในเว็บไซต์วิกิแห่งอื่นที่ใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิได้ ผ่านทางคำสั่งการนำเข้าหน้า

การจะส่งออกหน้านั้นสามารถทำได้โดยใส่ชื่อหัวเรื่องของหน้าที่ต้องการ ลงในกล่องข้อความด้านล่าง หนึ่งชื่อต่อหนึ่งบรรทัด จากนั้นเลือกว่าต้องการทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าๆ ทั้งหมดพร้อมกับประวัติของหน้านั้น หรือต้องการเพียงแต่เนื้อหารุ่นปัจจุบันพร้อมกับรายละเอียดของรุ่นนั้นเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องการเฉพาะรุ่นปัจจุบัน คุณสามารถใช้ในรูปแบบของลิงก์ เช่น พิเศษ:Export/หน้าหลัก สำหรับหน้า "หน้าหลัก"

  

 
 
 
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม