пї การปรับปรุงที่ "Writing a Plugin" โยงมา - Thai wordpress

การปรับปรุงที่ "Writing a Plugin" โยงมา

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

หน้านี้แสดงรายการปรับปรุงล่าสุดของหน้าที่ถูกโยงไป (หรือไปยังหน้าต่าง ๆ ของหมวดหมู่ที่กำหนด) โดยหน้าที่อยู่ในรายการเฝ้าดูแสดงเป็นตัวหนา

ปรับปรุงที่เกี่ยวโยง รายการด้านล่างคือการแก้ไข 50 รายการในช่วง 7วันที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 07:33, 25 กรกฎาคม 2567
แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา;
ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย | แสดงบอต | ซ่อนผู้ใช้ไม่ล็อกอิน | ซ่อนผู้ใช้ล็อกอิน | ซ่อนการแก้ไขของฉัน
แสดงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 07:33, 25 กรกฎาคม 2567
 
ชื่อหน้า:
< Writing a Plugin

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ถูกโยงไป ในช่วงเวลาที่กำหนด

เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม