ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Function_Reference

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ไม่พบชื่อหัวข้อนี้

ไม่มีหน้าหัวเรื่อง "Function_Reference" อยู่ในสารบบ

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 12 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Glossary
  ... ustom post types are also supported in WordPress and can be defined with [[Function_Reference/register_post_type|register_post_type()]]. Custom post types allow users ... * See also: [[#Category|Category]], [[#Tag|Tag]], [[Function_Reference/register_taxonomy|register_taxonomy]]
  65 กิโลไบต์ (9920 คำ) - 02:26, 10 กันยายน 2558
 • WordPress Semantics
  ... onomies]]. If categories and tags are not enough, users can also create [[Function_Reference/register_taxonomy|custom taxonomies]] that allow more specific identificat ...
  15 กิโลไบต์ (2241 คำ) - 04:44, 30 กันยายน 2554
 • รุ่น 2.8
  * Add [[Function_Reference/get_the_author_meta|get_the_author_meta()]] and [[Template Tags/the_author ...
  18 กิโลไบต์ (2577 คำ) - 04:49, 11 มิถุนายน 2552
 • Template Tags
  * [[Function_Reference/get_bookmarks | get_bookmarks]] * [[Function_Reference/get_bookmark | get_bookmark]]
  12 กิโลไบต์ (1580 คำ) - 17:55, 2 กรกฎาคม 2552
 • รุ่น 3.1
  * [[Function_Reference/WP_Query#Taxonomy_Parameters|Multi-taxonomy Queries]] ([http://core.trac.w ... * Add AuthorName to [[Function_Reference/get_plugins|get_plugins()]] and use it when deleting a plugin
  21 กิโลไบต์ (2984 คำ) - 02:23, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.0
  ... es to style the visual editor with <tt>editor-style.css</tt> file, using [[Function_Reference/add_editor_style|add_editor_style()]] function * Added [[Function_Reference/capital_P_dangit|capital_P_dangit()]] filter to change '<tt>Wordpress</tt> ...
  29 กิโลไบต์ (4142 คำ) - 02:48, 26 พฤษภาคม 2554
 • Version 3.2
  * Introduce new [[Function_Reference/is_multi_author|is_multi_author()]] template tag to make it easier for the ... * Add cache_domain argument to [[Function_Reference/get_terms|get_terms()]] to allow caching to a unique set of cache buckets; ...
  13 กิโลไบต์ (1916 คำ) - 16:34, 27 กรกฎาคม 2554
 • Theme Development
  ... model. Since <tt>functions.php</tt> basically functions as a plugin, the [[Function_Reference]] list is the best place to go for more information on what you can do wit ... ... ference/get header|get_header()]]</tt>) into a template, you can use <tt>[[Function_Reference/get_template_part|get_template_part()]]</tt>. This makes it easy for a The ...
  33 กิโลไบต์ (5162 คำ) - 03:04, 7 ตุลาคม 2554
 • Child Themes
  ... that reside within your child theme's directory structure, you will use [[Function_Reference/get_stylesheet_directory|get_stylesheet_directory()]]. Because the parent ...
  13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554
 • Writing a Plugin
  ... t>wp-content/plugins</tt> to be moved, so you must use WP_PLUGIN_DIR and [[Function_Reference/plugins_url| plugins_url()]] for absolute paths and URLs. ... e for data associated with individual posts, pages, or attachments. See [[Function_Reference/post_meta Function Examples|post_meta Function Examples]], [[Function Refe ...
  19 กิโลไบต์ (2985 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Plugin API
  # Hook to the filter in WordPress, by calling <tt>[[Function_Reference/add_filter|add_filter()]]</tt> ... xt step is to "hook" or register it with WordPress. To do this, call <tt>[[Function_Reference/add_filter|add_filter()]]</tt> in the global execution space of your plugi ...
  19 กิโลไบต์ (2962 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Plugin Resources
  ... Creating Click & Drag Options Boxes in WP 2.7] - screencast on using the [[Function_Reference/add_meta_box|add_meta_box API]]
  8 กิโลไบต์ (1084 คำ) - 03:14, 7 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม