ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Languages

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ไม่พบชื่อหัวข้อนี้

ไม่มีหน้าหัวเรื่อง "Languages" อยู่ในสารบบ

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 20 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Installing Multiple Blogs
  {{Languages|
  5 กิโลไบต์ (812 คำ) - 06:13, 13 ตุลาคม 2554
 • Editing wp-config.php
  {{Languages| ... /charset-unicode-sets.html UTF-8 character sets] for most Western European languages.
  35 กิโลไบต์ (5570 คำ) - 06:06, 13 ตุลาคม 2554
 • Using the Support Forums
  {{Languages|
  12 กิโลไบต์ (2037 คำ) - 06:05, 10 ตุลาคม 2554
 • FTP Clients
  {{Languages|
  2 กิโลไบต์ (286 คำ) - 05:59, 10 ตุลาคม 2554
 • Glossary
  {{Languages| ... haracters (256, counting null). However, when considering that Latin-based languages aren't the only ones in the world (think Japanese or Hebrew), 255 characte ...
  65 กิโลไบต์ (9920 คำ) - 02:26, 10 กันยายน 2558
 • New To WordPress - Where to Start
  * [[Localization|WordPress in Languages Other than English]]
  11 กิโลไบต์ (1548 คำ) - 04:41, 30 กันยายน 2554
 • WordPress in Your Language
  ... ฟล์ ภาษาที่ได้ ลงใน folder wp-content/languages
  2 กิโลไบต์ (75 คำ) - 04:42, 30 กันยายน 2554
 • รุ่นของเวิร์ดเพรส
  {{Languages|
  8 กิโลไบต์ (786 คำ) - 14:35, 27 พฤษภาคม 2552
 • รุ่น 3.0.1
  wp-content/themes/twentyten/languages/twentyten.pot
  4 กิโลไบต์ (298 คำ) - 02:42, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.1.4
  wp-content/themes/twentyten/languages/twentyten.pot
  3 กิโลไบต์ (158 คำ) - 16:29, 3 กรกฎาคม 2554
 • Version 3.2
  * Default WP_LANG_DIR to `WP_CONTENT_DIR/languages` when `wp-includes/languages/` doesn't exist
  13 กิโลไบต์ (1916 คำ) - 16:34, 27 กรกฎาคม 2554
 • WordPress Features
  ... e than [http://codex.wordpress.org/WordPress_in_Your_Language 60 different languages], so however you say “publish”, you’ll be saying it in no time flat. ...
  21 กิโลไบต์ (3403 คำ) - 08:09, 15 กุมภาพันธ์ 2556
 • Theme Development
  {{Languages|
  33 กิโลไบต์ (5162 คำ) - 03:04, 7 ตุลาคม 2554
 • Child Themes
  {{Languages| To support RTL languages, add '''rtl.css''' file to your child theme, containing:
  13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554
 • Themes
  {{Languages|
  6 กิโลไบต์ (1015 คำ) - 03:16, 7 ตุลาคม 2554
 • Codex:Contributing
  {{Languages|
  4 กิโลไบต์ (582 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554
 • Writing a Plugin
  {{Languages| ... s the process of translating text displayed by the software into different languages. WordPress is used all around the world, so it has internationalization an ...
  19 กิโลไบต์ (2985 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Plugin API
  {{Languages|
  19 กิโลไบต์ (2962 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Plugin Resources
  {{Languages|
  8 กิโลไบต์ (1084 คำ) - 03:14, 7 ตุลาคม 2554
 • Support Forum Volunteers
  {{Languages|
  5 กิโลไบต์ (727 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม