пї สถิติ - Thai wordpress

สถิติ

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

สถิติของ Thai wordpress

ปัจจุบันในวิกินี้ มีข้อมูลทั้งหมด 77 หน้า
ตัวเลขนี้ไม่รวมหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง และหน้าอื่นที่อาจไม่นับว่าเป็นหน้าที่สมบูรณ์ ซึ่งหากรวมทั้งหมด ในปัจจุบันจะมี 97 หน้า

มีไฟล์ที่อัปโหลดทั้งหมด 0 ไฟล์

มีการเข้าชม 6,157,403 ครั้ง และ 289 การแก้ไขตั้งแต่ Thai wordpress ได้เริ่มใช้งาน ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีการแก้ไข 2.98 ครั้งต่อหนึ่งหน้าหรือการเข้าชม 21,305.89 ครั้งต่อหนึ่งการแก้ไข

ปัจจุบันมีงานในคิวทั้งหมด 0 งาน

สถิติผู้ใช้

มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 7 ชื่อ โดย1 (หรือ 14.29%) มีสิทธิ ผู้ดูแล

หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด

เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม