รุ่น 3.0.1

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวิร์ดเพรสรุ่น 3.0.1 ได้ออกให้ดาวน์โหลด โดยการอัปเดตในรุ่นนี้เป็นการแก้ความปลอดภัยจากเวิร์ดเพรสรุ่นก่อนหน้า

สำหรับรุ่น 3.0.1 รุ่นของฐานข้อมูล (db_version ใน wp_options) ยังคงเป็นรุ่น 15477

การติดตั้ง/อัปเดตข้อมูล

ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรสรุ่น 3.0.1 อัปเดตอัตโนมัติจากหน้าควบคุมหลัก > หน้าจออัปเดตในหน้าควบคุม หรือเข้าไปที่ http://th.wordpress.org

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและอัปเดตเวิร์ดเพรสดูได้ที่

If you are new to WordPress, we recommend that you begin with the following:

โดยสรุป

  • Fixed 54 tickets total. A break down of ticket status by component can be found in Trac.
  • Added unregister_nav_menu(), for child themes.

รายชื่อของไฟล์ที่แก้ไข

wp-signup.php
wp-includes/default-filters.php
wp-includes/nav-menu-template.php
wp-includes/taxonomy.php
wp-includes/class-http.php
wp-includes/update.php
wp-includes/post.php
wp-includes/version.php
wp-includes/default-widgets.php
wp-includes/theme.php
wp-includes/comment-template.php
wp-includes/ms-blogs.php
wp-includes/query.php
wp-includes/link-template.php
wp-includes/wp-db.php
wp-includes/formatting.php
wp-includes/ms-deprecated.php
wp-includes/general-template.php
wp-includes/canonical.php
wp-includes/capabilities.php
wp-includes/ms-load.php
wp-includes/classes.php
wp-includes/deprecated.php
wp-includes/kses.php
wp-includes/ms-functions.php
wp-includes/meta.php
wp-includes/nav-menu.php
wp-app.php
xmlrpc.php
wp-content/themes/twentyten/style.css
wp-content/themes/twentyten/functions.php
wp-content/themes/twentyten/loop.php
wp-content/themes/twentyten/page.php
wp-content/themes/twentyten/languages/twentyten.pot
wp-content/themes/twentyten/editor-style.css
wp-content/themes/twentyten/header.php
wp-content/themes/twentyten/attachment.php
readme.html
wp-admin/ms-edit.php
wp-admin/edit-comments.php
wp-admin/admin-ajax.php
wp-admin/includes/bookmark.php
wp-admin/includes/post.php
wp-admin/includes/dashboard.php
wp-admin/includes/upgrade.php
wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php
wp-admin/includes/schema.php
wp-admin/includes/meta-boxes.php
wp-admin/includes/update-core.php
wp-admin/includes/template.php
wp-admin/includes/user.php
wp-admin/includes/ms.php
wp-admin/includes/media.php
wp-admin/includes/export.php
wp-admin/includes/nav-menu.php
wp-admin/includes/class-wp-importer.php
wp-admin/edit-tags.php
wp-admin/admin.php
wp-admin/edit-attachment-rows.php
wp-admin/ms-sites.php
wp-admin/user-new.php
wp-admin/menu.php
wp-admin/nav-menus.php
wp-admin/plugins.php
wp-admin/edit.php
wp-admin/press-this.php
wp-admin/install.php
wp-admin/update-core.php
wp-admin/import.php
wp-admin/export.php
เครื่องมือส่วนตัว