รุ่น 3.0.2

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวิร์ดเพรสรุ่น 3.0.2 ได้ออกให้ดาวน์โหลด โดยการอัปเดตในรุ่นนี้เป็นการแก้ความปลอดภัยจากเวิร์ดเพรสรุ่นก่อนหน้า

สำหรับรุ่น 3.0.2 รุ่นของฐานข้อมูล (db_version in wp_options) ยังคงเป็นรุ่น 15477

การติดตั้ง/อัปเดตข้อมูล

ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรสรุ่น 3.0.2 อัปเดตอัตโนมัติจากหน้าควบคุมหลัก > หน้าจออัปเดตในหน้าควบคุม หรือเข้าไปที่ http://th.wordpress.org

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและอัปเดตเวิร์ดเพรสดูได้ที่

If you are new to WordPress, we recommend that you begin with the following:

โดยสรุป

  • Fix moderate security issue where a malicious Author-level user could gain further access to the site. (r16625)

Other bugs and security hardening:

  • Remove pingback/trackback blogroll whitelisting feature as it can easily be abused. (#13887)
  • Fix canonical redirection for permalinks containing %category% with nested categories and paging. (#13471)
  • Fix occasional irrelevant error messages on plugin activation. (#15062)
  • Minor XSS fixes in request_filesystem_credentials() and when deleting a plugin. (r16367, r16373)
  • Clarify the license in the readme (r15534)
  • Multisite: Fix the delete_user meta capability (r15562)
  • Multisite: Force current_user_can_for_blog() to run map_meta_cap() even for super admins (#15122)
  • Multisite: Fix ms-files.php content type headers when requesting a URL with a query string (#14450)
  • Multisite: Fix the usage of the SUBDOMAIN_INSTALL constant for upgraded WordPress MU installs (#14536)

รายชื่อของไฟล์ที่แก้ไข

wp-includes/ms-files.php
wp-includes/version.php
wp-includes/comment.php
wp-includes/functions.php
wp-includes/load.php
wp-includes/canonical.php
wp-includes/capabilities.php
readme.html
wp-admin/includes/plugin.php
wp-admin/includes/file.php
wp-admin/includes/update-core.php
wp-admin/plugins.php
เครื่องมือส่วนตัว