รุ่น 3.1.1

จาก Thai wordpress

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วันที่ 5 เมษายน 2554 เวิร์ดเพรสรุ่น 3.1.1 ได้ออกให้ดาวน์โหลด โดยการอัปเดตในรุ่นนี้เป็นการแก้ความปลอดภัยจากเวิร์ดเพรสรุ่นก่อนหน้า สำหรับ รุ่น 3.1.1 นั้นรุ่นฐานข้อมูล (db_version ใน wp_options) ได้เปลี่ยนเป็น 17516

การติดตั้ง/อัปเดตข้อมูล

ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรสรุ่น 3.1.1 อัปเดตอัตโนมัติจากหน้าควบคุมหลัก > หน้าจออัปเดตในหน้าควบคุม หรือเข้าไปที่ http://th.wordpress.org

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและอัปเดตเวิร์ดเพรสดูได้ที่

If you are new to WordPress, we recommend that you begin with the following:

โดยสรุป

  • Security hardening to media uploads (r17569)
  • Prevent potential PHP crashes caused by complex hyperlinks (#16892)
  • Correct minor XSS flaw on database upgrade screens (r17583)
  • Fixed 26 tickets. A breakdown of bug fixes by component can be found on Trac.

รายชื่อของไฟล์ที่แก้ไข

wp-includes/admin-bar.php
wp-includes/taxonomy.php
wp-includes/post.php
wp-includes/version.php
wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js
wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.js.gz
wp-includes/functions.php
wp-includes/query.php
wp-includes/link-template.php
wp-includes/wp-db.php
wp-includes/formatting.php
wp-includes/rewrite.php
wp-includes/canonical.php
wp-includes/css/admin-bar.css
wp-includes/css/admin-bar.dev.css
wp-includes/script-loader.php
wp-includes/meta.php
readme.html
wp-admin/network.php
wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php
wp-admin/includes/dashboard.php
wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php
wp-admin/includes/update-core.php
wp-admin/includes/media.php
wp-admin/media-upload.php
wp-admin/network/settings.php
wp-admin/network/admin.php
wp-admin/upgrade.php
wp-admin/user/admin.php
เครื่องมือส่วนตัว