ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Templates

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 9 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 21

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Theme Development
  * To take advantage of [[Stepping Into Templates|templates]], [[Template Tags|template tags]], and [[The Loop in Action|the WordPress ... ... ovide alternative templates for specific site features, such as [[Category Templates|category pages]] and search result pages.
  33 กิโลไบต์ (5162 คำ) - 03:04, 7 ตุลาคม 2554
 • Child Themes
  With a basic understanding of PHP, [[Templates|WordPress Templates]], and the [[Plugin API|WordPress Plugin API]], you can make the child the ... ... clares the child theme’s parent; i.e., the directory of the theme whose templates the child uses.
  13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554
 • Themes
  ... tt>*.php</tt>). For an introduction to template files, see [[Stepping Into Templates]]. ... r different categories or posts, see [[The Loop in Action]] and [[Category Templates]].
  6 กิโลไบต์ (1015 คำ) - 03:16, 7 ตุลาคม 2554
 • Support Forum Volunteers
  ... tion for all questions about installing, troubleshooting, themes, queries, templates, all the various aspects of WordPress. === Themes and Templates ===
  5 กิโลไบต์ (727 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554
 • Hardening WordPress
  ... p://codex.wordpress.org/Pages#Creating_your_own_Page_Templates custom page templates] that call the function. Part of the security this affords is active only ...
  18 กิโลไบต์ (2896 คำ) - 03:26, 7 ตุลาคม 2554
 • FAQ Developer Documentation
  See [[Theme Development]] for an introduction, and [[Templates]] for a list of resources.
  5 กิโลไบต์ (812 คำ) - 03:28, 7 ตุลาคม 2554
 • First Steps With WordPress
  ... late files]] and you can learn more about how they work in [[Stepping Into Templates]]. For now, however, let's get on with how the rest of WordPress works. * [[Stepping Into Templates]]
  27 กิโลไบต์ (4517 คำ) - 09:55, 7 ตุลาคม 2554
 • Administration Panels
  ... Themes|Themes]], see [[Theme Development]], [[Templates]], [[Stepping Into Templates]], [[Template Hierarchy]], and the page on [[Template Tags]].
  33 กิโลไบต์ (5250 คำ) - 06:09, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Troubleshooting
  ... wing the posts individually. It may be necessary to change your Theme's [[Templates|template]] ''page.php'' or ''index.php'' file to make this feature work ac ... ... nosq.com/2004/10/runphp-wordpress-plugin/ RunPHP], or make advanced custom templates, you may eventually find yourself dealing with data in the database. Word ...
  27 กิโลไบต์ (4420 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม