ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Template

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 7 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 41

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Posts
  ... t. It only appears in your post if you have changed the <tt>index.php</tt> template file to display the '''Excerpt''' instead of the full '''Content''' of a p ... ... ay to add information to your site. In conjunction with extra code in your template files or plugins, '''Custom Fields''' can modify the way a post is display ...
  19 กิโลไบต์ (2760 คำ) - 09:51, 7 ตุลาคม 2554
 • First Steps With WordPress
  ... [[Administration_Panels#Categories|Categories]], Archives, Calendar, and [[Template_Tags/the_date|Dates]]. This is part of the menu or navigation panel that ... ... late files]] and you can learn more about how they work in [[Stepping Into Templates]]. For now, however, let's get on with how the rest of WordPress works.
  27 กิโลไบต์ (4517 คำ) - 09:55, 7 ตุลาคม 2554
 • Finding WordPress Help
  ... related to the generated file is not necessarily the line number in those template files. It might get you close, but maybe not.
  10 กิโลไบต์ (1641 คำ) - 09:58, 7 ตุลาคม 2554
 • Administration Panels
  ... theme you want to edit then displays the files in that theme. Each file (Template and CSS) in the theme can be edited in the large text box. ... ]], [[Stepping Into Templates]], [[Template Hierarchy]], and the page on [[Template Tags]].
  33 กิโลไบต์ (5250 คำ) - 06:09, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Troubleshooting
  ... this problem. Also, check your <tt>search.php</tt> and <tt>index.php</tt> template files for errors. ... osts individually. It may be necessary to change your Theme's [[Templates|template]] ''page.php'' or ''index.php'' file to make this feature work according t ...
  27 กิโลไบต์ (4420 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Installation
  * Some Themes include the version number in the footer template. Or you can add it yourself:
  20 กิโลไบต์ (3146 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554
 • Search Engine Optimization for WordPress
  ... meta tags are stored within the <tt>head</tt> of your <tt>header.php</tt> template file. By default, they are not included in WordPress, but you can manuall ...
  19 กิโลไบต์ (2816 คำ) - 19:04, 11 มีนาคม 2556

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม