ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Function_Reference/is_rtl

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 2 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 500) (ถัดไป 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

  • รุ่น 3.0
    ... es to style the visual editor with <tt>editor-style.css</tt> file, using [[Function_Reference/add_editor_style|add_editor_style()]] function * Added [[Function_Reference/capital_P_dangit|capital_P_dangit()]] filter to change '<tt>Wordpress</tt> ...
    29 กิโลไบต์ (4142 คำ) - 02:48, 26 พฤษภาคม 2554
  • Child Themes
    WordPress auto-loading rtl.css file only if [[Function Reference/is rtl|is_rtl()]]. Even if the parent theme has no rtl.css file, it's recommendad to ad ... ... that reside within your child theme's directory structure, you will use [[Function_Reference/get_stylesheet_directory|get_stylesheet_directory()]]. Because the parent ...
    13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 500) (ถัดไป 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม