ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Templates

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 29 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 250) (ถัดไป 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Getting Started with WordPress
  * [[Stepping Into Templates]] * [[Stepping Into Templates]]
  10 กิโลไบต์ (1024 คำ) - 16:43, 13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Glossary
  ... nt where your posts are found. A sidebar is also referred to as a Theme [[Templates|Template]] file and is typically called ''sidebar.php''. * Related articles: [[Customizing Your Sidebar]], [[Stepping Into Templates]], [[Template Hierarchy]]
  65 กิโลไบต์ (9920 คำ) - 02:26, 10 กันยายน 2558
 • ทำงานกับเวิร์ดเพรส
  * [[Templates|Working With Templates]] * [[Theme_Development#Theme_Templates|Working With Theme Templates]]
  6 กิโลไบต์ (671 คำ) - 05:31, 2 ธันวาคม 2551
 • WordPress Semantics
  ... ate]], [[Category Templates|category]], [[Tag_Templates|tag]], or [[Author_Templates|author]]. Templates and Template Tags are two of the pieces used in the composition of a WordP ...
  15 กิโลไบต์ (2241 คำ) - 04:44, 30 กันยายน 2554
 • FAQ
  ... and how to customize the look of your site and theme including customizing templates, using template tags, CSS, and other design and layout issues.
  3 กิโลไบต์ (428 คำ) - 04:45, 30 กันยายน 2554
 • F A Q
  ... and how to customize the look of your site and theme including customizing templates, using template tags, CSS, and other design and layout issues.
  3 กิโลไบต์ (428 คำ) - 04:47, 30 กันยายน 2554
 • New To WordPress - Where to Start
  * [[Stepping Into Templates]] * [[WordPress Lessons#Templates|Lessons: Template Files]]
  11 กิโลไบต์ (1548 คำ) - 04:41, 30 กันยายน 2554
 • เวิร์ดเพรส MU
  ... nity to sign up for a new blog. They will be able to securely manage their templates and settings without affecting any other users. You can have unlimited use ...
  8 กิโลไบต์ (1000 คำ) - 15:21, 20 กันยายน 2552
 • WordPress Lessons
  * [[Stepping Into Templates]] * [[Stepping Into Templates]]
  3 กิโลไบต์ (437 คำ) - 04:50, 30 กันยายน 2554
 • Using Permalinks
  ... not recommended, since if you do that, any user of your blog, who can edit templates will be able to edit it. You can change the permissions to 660 to make it ...
  25 กิโลไบต์ (4071 คำ) - 02:52, 7 ตุลาคม 2554
 • Pages
  ... hat they both have Titles and Content and can use your site's Presentation Templates to maintain a consistent look throughout your site. Pages, though, have se ... ... erent [[#Page Templates|Page Templates]] which can include [[Stepping Into Templates|Template Files]], [[Template Tags]] and other PHP code.
  17 กิโลไบต์ (2864 คำ) - 02:39, 7 ตุลาคม 2554
 • Blog Design and Layout
  * [[WordPress_Lessons#Customizing_Templates|Lessons: Customizing Template Files]] == Themes, Templates, and Customization==
  3 กิโลไบต์ (402 คำ) - 03:10, 7 ตุลาคม 2554
 • รุ่น 2.8
  * Allow multiple search form templates
  18 กิโลไบต์ (2577 คำ) - 04:49, 11 มิถุนายน 2552
 • FAQ New To WordPress
  *[[Templates|Template Files]] *[[Category_Templates|Creating Category Pages]]
  5 กิโลไบต์ (649 คำ) - 10:00, 7 ตุลาคม 2554
 • CSS
  WordPress Themes use a combination of [[Templates|template files]], [[Template Tags|template tags]], and CSS style sheets to ... ... more. For a more extensive introduction to Templates, see [[Stepping Into Templates]].
  6 กิโลไบต์ (918 คำ) - 17:46, 2 กรกฎาคม 2552
 • เรียนรู้ tags ที่ใช้ใน template
  ... your WordPress site, it doesn't say "My Blog Name" in the [[Stepping Into Templates|template file]]. In fact, it has a bunch of strange arrows and parenthese ... ... e [[The_Loop|WordPress Loop]]. This means that they are included in the [[Templates|template files]] as part of the php "loop" that generates the pages the vi ...
  13 กิโลไบต์ (2162 คำ) - 17:50, 2 กรกฎาคม 2552
 • Template Tags
  Template tags are used within your blog's [[Templates]] to display information dynamically or otherwise customize your blog, pro ... For further information on template tags and templates in general, see the following:
  12 กิโลไบต์ (1580 คำ) - 17:55, 2 กรกฎาคม 2552
 • รุ่น 3.0
  ... mplate Hierarchy#Author display|''author-{id}.php'']], for author specific templates * Add compatibility code for old themes that relied on templates from the default theme without expressly identifying it as the parent them ...
  29 กิโลไบต์ (4142 คำ) - 02:48, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 2.9
  * Support location of [[Template_Hierarchy#Category_display|category templates]] based on 'category-slug' as well as 'category-id' ([http://core.trac.wor ... * Support location of [[Template_Hierarchy#Tag_display|tag templates]] based on 'tag-id' as well as 'tag-slug' ([http://core.trac.wordpress.org ...
  13 กิโลไบต์ (1915 คำ) - 02:59, 26 พฤษภาคม 2554
 • WordPress Features
  ... e, or any aspect of it. All pages are generated using the database and the templates each time a page from your site is requested by a viewer. This means that ... ... es dynamically. You can control the presentation of content by editing the templates using your favorite text-editor or IDE, or even the built-in Template Edit ...
  21 กิโลไบต์ (3403 คำ) - 08:09, 15 กุมภาพันธ์ 2556
 • Theme Development
  * To take advantage of [[Stepping Into Templates|templates]], [[Template Tags|template tags]], and [[The Loop in Action|the WordPress ... ... ovide alternative templates for specific site features, such as [[Category Templates|category pages]] and search result pages.
  33 กิโลไบต์ (5162 คำ) - 03:04, 7 ตุลาคม 2554
 • Child Themes
  With a basic understanding of PHP, [[Templates|WordPress Templates]], and the [[Plugin API|WordPress Plugin API]], you can make the child the ... ... clares the child theme’s parent; i.e., the directory of the theme whose templates the child uses.
  13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554
 • Themes
  ... tt>*.php</tt>). For an introduction to template files, see [[Stepping Into Templates]]. ... r different categories or posts, see [[The Loop in Action]] and [[Category Templates]].
  6 กิโลไบต์ (1015 คำ) - 03:16, 7 ตุลาคม 2554
 • Support Forum Volunteers
  ... tion for all questions about installing, troubleshooting, themes, queries, templates, all the various aspects of WordPress. === Themes and Templates ===
  5 กิโลไบต์ (727 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554
 • Hardening WordPress
  ... p://codex.wordpress.org/Pages#Creating_your_own_Page_Templates custom page templates] that call the function. Part of the security this affords is active only ...
  18 กิโลไบต์ (2896 คำ) - 03:26, 7 ตุลาคม 2554
 • FAQ Developer Documentation
  See [[Theme Development]] for an introduction, and [[Templates]] for a list of resources.
  5 กิโลไบต์ (812 คำ) - 03:28, 7 ตุลาคม 2554
 • First Steps With WordPress
  ... late files]] and you can learn more about how they work in [[Stepping Into Templates]]. For now, however, let's get on with how the rest of WordPress works. * [[Stepping Into Templates]]
  27 กิโลไบต์ (4517 คำ) - 09:55, 7 ตุลาคม 2554
 • Administration Panels
  ... Themes|Themes]], see [[Theme Development]], [[Templates]], [[Stepping Into Templates]], [[Template Hierarchy]], and the page on [[Template Tags]].
  33 กิโลไบต์ (5250 คำ) - 06:09, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Troubleshooting
  ... wing the posts individually. It may be necessary to change your Theme's [[Templates|template]] ''page.php'' or ''index.php'' file to make this feature work ac ... ... nosq.com/2004/10/runphp-wordpress-plugin/ RunPHP], or make advanced custom templates, you may eventually find yourself dealing with data in the database. Word ...
  27 กิโลไบต์ (4420 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 250) (ถัดไป 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม