ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Trac

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 15 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 500) (ถัดไป 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • Editing wp-config.php
  Locate the file {{Trac|wp-config-sample.php}} in the base directory of your WordPress directory a ... This is an example of a default {{Trac|wp-config-sample.php}}. The values here are '''examples''' to show you wh ...
  35 กิโลไบต์ (5570 คำ) - 06:06, 13 ตุลาคม 2554
 • เวิร์ดเพรส MU
  ... for contributions. Instead please submit your contributions to the [[WPMU Trac]] as a ticket. * If you just want to track changes to svn trunk, use [http://trac.mu.wordpress.org/log/trunk?limit=100&mode=stop_on_copy&format=rss this RSS ...
  8 กิโลไบต์ (1000 คำ) - 15:21, 20 กันยายน 2552
 • รุ่น 2.8
  ... /wordpress-28/ Development Blog Announcement] และดู [http://core.trac.wordpress.org/log/trunk?action=stop_on_copy&mode=stop_on_copy&rev=11549&st ... ... ี่ยนเป็น 11548 และ [https://core.trac.wordpress.org/ Trac] ฉบับปรับปรุงเป็น 11549
  18 กิโลไบต์ (2577 คำ) - 04:49, 11 มิถุนายน 2552
 • รุ่น 3.1.1
  * Security hardening to media uploads ([http://core.trac.wordpress.org/changeset/17569 r17569]) * Prevent potential PHP crashes caused by complex hyperlinks ([http://core.trac.wordpress.org/ticket/16892 #16892])
  3 กิโลไบต์ (198 คำ) - 02:16, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.1
  ... เป็น 17056 และรุ่น [https://core.trac.wordpress.org Trac] เป็น 17485 * Admin Blue theme refresh ([http://core.trac.wordpress.org/ticket/15207 #15207])
  21 กิโลไบต์ (2984 คำ) - 02:23, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.0
  ... เป็น 15260 และรุ่น [https://core.trac.wordpress.org Trac] เป็น 15274 * [http://trac.wordpress.org/query?status=closed&milestone=3.0 View Closed Tickets]
  29 กิโลไบต์ (4142 คำ) - 02:48, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.0.1
  ... component can be found in [http://core.trac.wordpress.org/milestone/3.0.1 Trac].
  4 กิโลไบต์ (298 คำ) - 02:42, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 2.9
  ... ่น [https://core.trac.wordpress.org Trac] เป็น [https://core.trac.wordpress.org/changeset/12455 12455] * [http://trac.wordpress.org/query?status=new&status=assigned&status=reopened&milestone=2 ...
  13 กิโลไบต์ (1915 คำ) - 02:59, 26 พฤษภาคม 2554
 • Version 3.2
  ... 'wp_options''') changed to 18226, and the [https://core.trac.wordpress.org Trac] revision was 18397. * [http://trac.wordpress.org/query?status=closed&milestone=3.2 View Closed Tickets]
  13 กิโลไบต์ (1916 คำ) - 16:34, 27 กรกฎาคม 2554
 • Getting More Help
  ... all else fails, go to the [http://trac.wordpress.org/ WordPress Trac] (bug tracker) and see if your problem has already been addressed by searching the bu ...
  10 กิโลไบต์ (1641 คำ) - 03:21, 3 ตุลาคม 2554
 • Plugin API
  ... undefined after all plugins have been loaded. For more details examine {{Trac|wp-settings.php}} file.
  19 กิโลไบต์ (2962 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Reporting Bugs
  ... g system] from the WordPress core. [http://plugins.trac.wordpress.org/wiki/TracTickets Separate instructions] are available for using that system. ... lled a ''ticket'', to [http://trac.wordpress.org/ Trac], the WordPress bug tracking system. See [[#Reporting a Bug|Reporting a Bug (below)]].
  19 กิโลไบต์ (3158 คำ) - 03:25, 7 ตุลาคม 2554
 • Contributing to WordPress
  ... eporting process, you can search the WordPress [http://trac.wordpress.org/ Trac] database to see if your issue has already been reported, and if not, file ... ... rted by you or another person in the WordPress [http://trac.wordpress.org/ Trac] database. This process is also known as "patching", and is described in [ ...
  9 กิโลไบต์ (1407 คำ) - 03:25, 7 ตุลาคม 2554
 • Finding WordPress Help
  ... all else fails, go to the [http://trac.wordpress.org/ WordPress Trac] (bug tracker) and see if your problem has already been addressed by searching the bu ...
  10 กิโลไบต์ (1641 คำ) - 09:58, 7 ตุลาคม 2554
 • FAQ Installation
  ... ache backend, upgrade Memcache (see [http://trac.wordpress.org/ticket/8407 Trac Ticket 8407]). ... S_CHMOD_FILE in wp-config.php]] see [http://trac.wordpress.org/ticket/8478 Trac Ticket 8478]).
  20 กิโลไบต์ (3146 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554

ดู (ก่อนหน้า 500) (ถัดไป 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม