ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Template

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 27 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 21

ดู (ก่อนหน้า 100) (ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบคำนี้ในหน้า

 • เรียนรู้ tags ที่ใช้ใน template
  ... Press site, it doesn't say "My Blog Name" in the [[Stepping Into Templates|template file]]. In fact, it has a bunch of strange arrows and parentheses and wor ... This is an example of a [[Template Tags|Template Tag]].
  13 กิโลไบต์ (2162 คำ) - 17:50, 2 กรกฎาคม 2552
 • Template Tags
  Template tags are used within your blog's [[Templates]] to display information dynamically or otherwise customize your blog, pr ... For further information on template tags and templates in general, see the following:
  12 กิโลไบต์ (1580 คำ) - 17:55, 2 กรกฎาคม 2552
 • รุ่น 3.0.5
  wp-admin/includes/template.php
  3 กิโลไบต์ (216 คำ) - 06:03, 8 กุมภาพันธ์ 2554
 • รุ่น 3.1.2
  wp-includes/post-template.php
  2 กิโลไบต์ (113 คำ) - 06:56, 27 เมษายน 2554
 • รุ่น 3.1.3
  wp-admin/includes/template.php
  3 กิโลไบต์ (175 คำ) - 02:12, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.1.1
  wp-includes/link-template.php
  3 กิโลไบต์ (198 คำ) - 02:16, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.1
  * New template file, [[Template Hierarchy#Custom Post Types display |''archive-{post_type}.php'']], for Cu ... ... functions from admin/includes to wp-includes in preparation for QuickPress template tag
  21 กิโลไบต์ (2984 คำ) - 02:23, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.0
  * New template file, [[Template_Hierarchy#Front_Page_display|''front-page.php'']], for the front page of a ... * New template file, [[Template Hierarchy#Single Post display|''single-{post_type}.php'']], for [[Custom P ...
  29 กิโลไบต์ (4142 คำ) - 02:48, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 3.0.1
  wp-includes/nav-menu-template.php wp-includes/comment-template.php
  4 กิโลไบต์ (298 คำ) - 02:42, 26 พฤษภาคม 2554
 • รุ่น 2.9
  ... rect comments and remove unnecessary echos from the default themes sidebar template file * Support location of [[Template_Hierarchy#Category_display|category templates]] based on 'category-slug' as well as 'category-id' ([http://core.trac.wo ...
  13 กิโลไบต์ (1915 คำ) - 02:59, 26 พฤษภาคม 2554
 • Version 3.2
  * Introduce new [[Function_Reference/is_multi_author|is_multi_author()]] template tag to make it easier for themes to have different behaviour when a site h ... ... lse from [[Function Reference/is_page_template|is_page_template()]] if the template is default
  13 กิโลไบต์ (1916 คำ) - 16:34, 27 กรกฎาคม 2554
 • รุ่น 3.2.1
  wp-includes/post-template.php
  3 กิโลไบต์ (241 คำ) - 04:12, 30 กันยายน 2554
 • WordPress Features
  ... e, or any aspect of it. All pages are generated using the database and the templates each time a page from your site is requested by a viewer. This means that ... ... ditor or IDE, or even the built-in Template Editor tool. [[Template_Tags | Template tags]] make it easier to design the content and information displayed on y ...
  21 กิโลไบต์ (3403 คำ) - 08:09, 15 กุมภาพันธ์ 2556
 • Getting More Help
  ... related to the generated file is not necessarily the line number in those template files. It might get you close, but maybe not.
  10 กิโลไบต์ (1641 คำ) - 03:21, 3 ตุลาคม 2554
 • Theme Development
  ... o take advantage of [[Stepping Into Templates|templates]], [[Template Tags|template tags]], and [[The Loop in Action|the WordPress Loop]] to generate differen ... ... ovide alternative templates for specific site features, such as [[Category Templates|category pages]] and search result pages.
  33 กิโลไบต์ (5162 คำ) - 03:04, 7 ตุลาคม 2554
 • Child Themes
  With a basic understanding of PHP, [[Templates|WordPress Templates]], and the [[Plugin API|WordPress Plugin API]], you can make the child th ... # Template files (optional)
  13 กิโลไบต์ (2042 คำ) - 03:07, 7 ตุลาคม 2554
 • Themes
  ... tt>*.php</tt>). For an introduction to template files, see [[Stepping Into Templates]]. ... r different categories or posts, see [[The Loop in Action]] and [[Category Templates]].
  6 กิโลไบต์ (1015 คำ) - 03:16, 7 ตุลาคม 2554
 • Writing a Plugin
  === Template Tags === ... For instance, a Plugin that adds geographical tags to posts might define a template tag function called <tt>geotag_list_states()</tt> for the sidebar, which l ...
  19 กิโลไบต์ (2985 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Plugin API
  ... ers email list], for a plugin to modify (or overwrite) the default <code>[[Template Tags/bloginfo|bloginfo()]]</code> function. This will require modifying a ... case 'template_directory':
  19 กิโลไบต์ (2962 คำ) - 03:13, 7 ตุลาคม 2554
 • Support Forum Volunteers
  ... tion for all questions about installing, troubleshooting, themes, queries, templates, all the various aspects of WordPress. === Themes and Templates ===
  5 กิโลไบต์ (727 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554
 • Posts
  ... t. It only appears in your post if you have changed the <tt>index.php</tt> template file to display the '''Excerpt''' instead of the full '''Content''' of a p ... ... ay to add information to your site. In conjunction with extra code in your template files or plugins, '''Custom Fields''' can modify the way a post is display ...
  19 กิโลไบต์ (2760 คำ) - 09:51, 7 ตุลาคม 2554
 • First Steps With WordPress
  ... [[Administration_Panels#Categories|Categories]], Archives, Calendar, and [[Template_Tags/the_date|Dates]]. This is part of the menu or navigation panel that ... ... late files]] and you can learn more about how they work in [[Stepping Into Templates]]. For now, however, let's get on with how the rest of WordPress works.
  27 กิโลไบต์ (4517 คำ) - 09:55, 7 ตุลาคม 2554
 • Finding WordPress Help
  ... related to the generated file is not necessarily the line number in those template files. It might get you close, but maybe not.
  10 กิโลไบต์ (1641 คำ) - 09:58, 7 ตุลาคม 2554
 • Administration Panels
  ... theme you want to edit then displays the files in that theme. Each file (Template and CSS) in the theme can be edited in the large text box. ... ]], [[Stepping Into Templates]], [[Template Hierarchy]], and the page on [[Template Tags]].
  33 กิโลไบต์ (5250 คำ) - 06:09, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Troubleshooting
  ... this problem. Also, check your <tt>search.php</tt> and <tt>index.php</tt> template files for errors. ... osts individually. It may be necessary to change your Theme's [[Templates|template]] ''page.php'' or ''index.php'' file to make this feature work according t ...
  27 กิโลไบต์ (4420 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554
 • FAQ Installation
  * Some Themes include the version number in the footer template. Or you can add it yourself:
  20 กิโลไบต์ (3146 คำ) - 06:11, 13 ตุลาคม 2554
 • Search Engine Optimization for WordPress
  ... meta tags are stored within the <tt>head</tt> of your <tt>header.php</tt> template file. By default, they are not included in WordPress, but you can manuall ...
  19 กิโลไบต์ (2816 คำ) - 19:04, 11 มีนาคม 2556

ดู (ก่อนหน้า 100) (ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม