ค้นหา

จาก Thai wordpress

ค้นหาเกี่ยวกับ Template

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

วิธีการค้นหาใน Thai wordpress ดูวิธีใช้งานเพิ่มที่ ช่วยเหลือ

แสดง 20 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

พบชื่อหัวข้อนี้

 • เรียนรู้ tags ที่ใช้ใน template
  ... Press site, it doesn't say "My Blog Name" in the [[Stepping Into Templates|template file]]. In fact, it has a bunch of strange arrows and parentheses and wor ... This is an example of a [[Template Tags|Template Tag]].
  13 กิโลไบต์ (2162 คำ) - 17:50, 2 กรกฎาคม 2552
 • Template Tags
  Template tags are used within your blog's [[Templates]] to display information dynamically or otherwise customize your blog, pr ... For further information on template tags and templates in general, see the following:
  12 กิโลไบต์ (1580 คำ) - 17:55, 2 กรกฎาคม 2552

พบคำนี้ในหน้า

 • Links Manager
  ... ed with the Link, which will be displayed next to the Link itself (if your Template allows it). Example: <nowiki>http://example.com/feed/</nowiki> The following [[Template Tags|template tags]] are used only with Link Manager:
  15 กิโลไบต์ (2538 คำ) - 09:39, 7 ตุลาคม 2554
 • Documentation team
  * [[User:Kafkaesqui|Kafkaesqui]] Template Tags, General * [[User:Ramiy|Ramiy]] - Documentation on [[Template Tags]], [[Function Reference]], [[Multilingual Codex]] and the [[he:עמו ...
  7 กิโลไบต์ (974 คำ) - 03:20, 7 ตุลาคม 2554
 • Getting Started with WordPress
  * [[Stepping Into Templates]] * [[Stepping Into Template Tags]]
  10 กิโลไบต์ (1024 คำ) - 16:43, 13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Th:ก่อนคุณทำการติดตั้ง
  ... แก้ไขไฟล์ Template ของคุณ (ดู [[Template|Template]] สำหรับการอ้างอิง) คุณสามา ...
  3 กิโลไบต์ (34 คำ) - 14:26, 1 พฤศจิกายน 2551
 • Before You Install
  ... แก้ไขไฟล์ Template ของคุณ (ดู [[Template|Template]] สำหรับการอ้างอิง) คุณสามา ...
  3 กิโลไบต์ (33 คำ) - 09:44, 7 ตุลาคม 2554
 • Editing wp-config.php
  {{Template:SampleConnection}} {{Template:SampleDBName}}
  35 กิโลไบต์ (5570 คำ) - 06:06, 13 ตุลาคม 2554
 • Using the Support Forums
  ... hat Topic in the Installation Forum. If your question is about Themes and Template, post it there. If you want your WordPress website reviewed, post it in th ...
  12 กิโลไบต์ (2037 คำ) - 06:05, 10 ตุลาคม 2554
 • Glossary
  The [[Template Tags|Template Tag]] [[Template Tags/wp list categories|wp_list_categories()]] uses a one-dimensional arra ... '''Deprecated''' functions or template tags are no longer supported, and will soon be obsolete.
  65 กิโลไบต์ (9920 คำ) - 02:26, 10 กันยายน 2558
 • ทำงานกับเวิร์ดเพรส
  * [[Templates|Working With Templates]] * [[Theme_Development#Theme_Templates|Working With Theme Templates]]
  6 กิโลไบต์ (671 คำ) - 05:31, 2 ธันวาคม 2551
 • WordPress Semantics
  {{Template:Terminology}} ... ate]], [[Category Templates|category]], [[Tag_Templates|tag]], or [[Author_Templates|author]].
  15 กิโลไบต์ (2241 คำ) - 04:44, 30 กันยายน 2554
 • FAQ
  ... ize the look of your site and theme including customizing templates, using template tags, CSS, and other design and layout issues.
  3 กิโลไบต์ (428 คำ) - 04:45, 30 กันยายน 2554
 • F A Q
  ... ize the look of your site and theme including customizing templates, using template tags, CSS, and other design and layout issues.
  3 กิโลไบต์ (428 คำ) - 04:47, 30 กันยายน 2554
 • New To WordPress - Where to Start
  * [[Stepping Into Templates]] * [[WordPress Lessons#Templates|Lessons: Template Files]]
  11 กิโลไบต์ (1548 คำ) - 04:41, 30 กันยายน 2554
 • WordPress Lessons
  * [[Stepping Into Templates]] * [[Stepping Into Template Tags]]
  3 กิโลไบต์ (437 คำ) - 04:50, 30 กันยายน 2554
 • Using Permalinks
  ... not recommended, since if you do that, any user of your blog, who can edit templates will be able to edit it. You can change the permissions to 660 to make it ...
  25 กิโลไบต์ (4071 คำ) - 02:52, 7 ตุลาคม 2554
 • Pages
  ... hat they both have Titles and Content and can use your site's Presentation Templates to maintain a consistent look throughout your site. Pages, though, have s ... ... emplates]] which can include [[Stepping Into Templates|Template Files]], [[Template Tags]] and other PHP code.
  17 กิโลไบต์ (2864 คำ) - 02:39, 7 ตุลาคม 2554
 • Blog Design and Layout
  * [[WordPress_Lessons#Customizing_Templates|Lessons: Customizing Template Files]] == Themes, Templates, and Customization==
  3 กิโลไบต์ (402 คำ) - 03:10, 7 ตุลาคม 2554
 • รุ่น 2.8
  ... [[WordPress Taxonomy|taxonomies]] (e.g. post categories) to be used with [[Template_Tags/wp_tag_cloud|wp_tag_cloud]] ([https://core.trac.wordpress.org/changes ... * Add echo argument to [[Template_Tags/wp_tag_cloud|wp_tag_cloud()]]
  18 กิโลไบต์ (2577 คำ) - 04:49, 11 มิถุนายน 2552
 • FAQ New To WordPress
  *[[Stepping Into Template Tags]] *[[Template Tags/the_content|<tt>the_content()</tt> Template Tag]]
  5 กิโลไบต์ (649 คำ) - 10:00, 7 ตุลาคม 2554
 • CSS
  ... Themes use a combination of [[Templates|template files]], [[Template Tags|template tags]], and CSS style sheets to generate your WordPress site's look. ... more. For a more extensive introduction to Templates, see [[Stepping Into Templates]].
  6 กิโลไบต์ (918 คำ) - 17:46, 2 กรกฎาคม 2552

ดู (ก่อนหน้า 20) (ถัดไป 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ค้นหาระดับสูง

ค้นหาในเนมสเปซ:
                               

ค้นหา  
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม