пї Getting Started with WordPress - Thai wordpress

Getting Started with WordPress

จาก Thai wordpress

(ความแตกต่างระหว่างรุ่นปรับปรุง)
ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
(การเขียนบทความในเวิร์ดเพรส)
(การติดตั้ง)
แถว 9: แถว 9:
* [[โฮสท์ที่รองรับเวิร์ดเพรส|โฮสท์ที่รองรับเวิร์ดเพรส]]
* [[โฮสท์ที่รองรับเวิร์ดเพรส|โฮสท์ที่รองรับเวิร์ดเพรส]]
* [[ติดตั้งเวิร์ดเพรส|ติดตั้งเวิร์ดเพรส]]
* [[ติดตั้งเวิร์ดเพรส|ติดตั้งเวิร์ดเพรส]]
-
* [[การอัพเกรดเวิร์ดเพรส|การอัพเกรดเวิร์ดเพรส]]
+
* [[การอัปเกรดเวิร์ดเพรส|การอัปเกรดเวิร์ดเพรส]]
* [[FTP Clients| Using FTP clients]]
* [[FTP Clients| Using FTP clients]]
* [[การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงไฟล์|การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงไฟล์]]
* [[การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงไฟล์|การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงไฟล์]]

การปรับปรุง เมื่อ 08:09, 30 พฤษภาคม 2552


การติดตั้ง

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาการติดตั้งเวิร์ดเพรส

การเขียนบทความในเวิร์ดเพรส

เวิร์ดเพรสสำหรับมือใหม่

การจัดการไฟล์และปลั๊คอิน

WordPress Support Forum

รับข้อมูลจาก "http://codex.wordthai.com/Getting_Started_with_WordPress"
เครื่องมือส่วนตัว