пї WordPress in Your Language - Thai wordpress

WordPress in Your Language

จาก Thai wordpress

(ความแตกต่างระหว่างรุ่นปรับปรุง)
ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แถว 8: แถว 8:
อ่านวิธีการเปลี่ยนเวิร์ดเพรสของคุณเป็นภาษาไทยโดยละเอียดได้ที่นี่
อ่านวิธีการเปลี่ยนเวิร์ดเพรสของคุณเป็นภาษาไทยโดยละเอียดได้ที่นี่
-
[http://www.wordthai.com/index.php?topic=12.0 การตั้งค่าภาษาไทยสำหรับเวิร์ดเพรส]
+
[http://wordthai.com/  การตั้งค่าภาษาไทยสำหรับเวิร์ดเพรส]
==ข้อมูลอื่น ๆ==
==ข้อมูลอื่น ๆ==
-
* เวบไซต์: [http://th.wordpress.org th.wordpress.org],  [http://www.wordthai.com เวบบอร์ดเวิร์ดเพรสไทย],  [http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/th ที่เก็บไฟล์สำหรับการพัฒนา] [http://blog.wordthai.com บล็อก]
+
* เวบไซต์: [http://th.wordpress.org th.wordpress.org],  [http://forum.wordthai.com ฟอรั่มเวิร์ดเพรสไทย],  [http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/th ที่เก็บไฟล์สำหรับการพัฒนา] [http://blog.wordthai.com บล็อก]
* คู่มือภาษาไทย: [http://codex.wordthai.com หน้าคู่มือภาษาไทย]
* คู่มือภาษาไทย: [http://codex.wordthai.com หน้าคู่มือภาษาไทย]
-
* การลงไฟล์ภาษาไทย: [http://www.wordthai.com/index.php?topic=12.0 คู่มือการลงเวิร์ดเพรสภาษาไทย]
+
* การลงไฟล์ภาษาไทย: [http://wordthai.com/ คู่มือการลงเวิร์ดเพรสภาษาไทย]
-
; WordPress Mu
+
; WordPress Multisite
-
* WordPress MU: [http://www.wordthai.com/index.php?topic=73.0 เวิร์ดเพรส มิวภาษาไทย wordpress mu thai]
+
* WordPress Multisite: [http://wordthai.com เวิร์ดเพรส มัลติไซต์ภาษาไทย เวิร์ดเพรสแบบหลายเว็บ]

การปรับปรุง เมื่อ 09:25, 25 พฤษภาคม 2554

ถ้าคุณไม่ได้ใช้เวิร์ดเพรสภาษาไทยที่โหลดจาก th.wordpress.org คุณสามารถทำการติดตั้งภาษาไทยให้กับเวิร์ดเพรสของคุณเองได้โดยการ

  • โหลดไฟล์ภาษา ไฟล์ th.mo จาก http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/th/tags แล้วเลือก รุ่นที่ต้องการ โดยไฟล์ th.mo จะอยู่ในโฟลเดอร์ messages
  • อัพโหลดไฟล์ ภาษาที่ได้ ลงใน folder wp-content/languages
  • เปิดไฟล์ wp-config.php ของคุณโดยใช้โปรแกรมแก้ไข text แล้วค้นหา:
define ('WPLANG', '');
  • แก้ไขบรรทัดนี้ให้เป็น
define ('WPLANG', 'th');

อ่านวิธีการเปลี่ยนเวิร์ดเพรสของคุณเป็นภาษาไทยโดยละเอียดได้ที่นี่ การตั้งค่าภาษาไทยสำหรับเวิร์ดเพรส

ข้อมูลอื่น ๆ

WordPress Multisite
รับข้อมูลจาก "http://codex.wordthai.com/WordPress_in_Your_Language"
เครื่องมือส่วนตัว